Họp xét duyệt Đề tài sáng kiến, cải tiến ở Bệnh viện Phục hồi chức năng

Họp xét duyệt Đề tài sáng kiến, cải tiến ở Bệnh viện Phục hồi chức năng

 

Để giảm chi phí điều trị, nâng cao hiệu quả thực tiễn trong quá trình khám chữa bệnh, những năm gần đây, Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng​​ đã​​ tiến hành thực hiện một số​​ sáng kiến cải tiến kỹ thuật vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe và tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

C:\Users\Admin\Pictures\Sangkien2.jpg

Trong điều kiện nguồn kinh phí còn eo hẹp, nhu cầu chữa bệnh ngày càng cao, những cải tiến kỹ thuật của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình không chỉ giúp tiết kiệm được ngân sách, giảm chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân mà còn nâng cao được hiệu suất chữa bệnh, tăng được tần suất bệnh nhân chữa bệnh, giảm áp lực quá tải của bệnh viện hiện nay.