Kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2018

Kết nạp đoàn viên công đoàn năm 2018

Bệnh viện Phục hòi chức năng Đà nẵng thực hiện lễ kết nạp đàon viên công đoàn bệnh viện năm 2018

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/43536258_596209087464990_3038711554016018432_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=ac3de50617f4a6dacd573b57fb2e6380&oe=5CCFE30E

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/43547704_2331525256863005_6634811491121889280_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=65d4cd3d24740a80f98a897647bf7123&oe=5CC896A2

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/43386616_2190643547889993_4925742015750078464_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=2928ad12a11828ff060148e1eae2468f&oe=5C8FDF8C

Chủ tịch công đoàn Phạm Đức Quang

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/43688364_1975845609380450_475290276500340736_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=34bbd7a33255b7bebc1dbea72a9bfd1d&oe=5C916F94

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/43505763_1823243824458988_6302506585780387840_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=eaeacad21a7d3710feef2ddb5c644c24&oe=5CD564BE