Thi hát karaoke 2018 Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà nẵng

Thi hát karaoke 2018 Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà nẵng

Ngày 2/9 năm nay, người dân sẽ được nghỉ 3 ngày từ Thứ Bảy ngày 1/9/2018 đến thứ Hai ngày 3/9/2018. Do đó có rất nhiều hoạt động và sự kiện diễn ra trong dịp này.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng cũng tổ chức hoạt động nhằm chào mừng ngày 2/9. Hội thi tiếng hát karaoke lần đầu tiên tổ chức nhằm nâng cáo tình thần của đội ngủ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và tinh thânần đoàn kết trong bệnh viện cũng như trào mừng ngày 2/9.

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/40438591_485305805270007_804560186151796736_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=c1a4234a76c77fcd51db2f74d2d37301&oe=5C8B16BF

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/40427377_1088843124607742_7592832954703806464_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=28612973acb4d0014fd82832ff07700e&oe=5C8CFB69

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/40463894_191411971633602_3688254134093348864_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=b06cb4e116c2381ef344b45eaebf98de&oe=5C93DD64

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/40498559_743082129364968_4394410181337808896_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=55cb46e4f02e38324988f69b8bd70fab&oe=5CC9763D

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/40520655_605395316523158_3879318009113739264_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=49f97e049cbe393fd1a8c82b0c63e3d3&oe=5C927AF8