Chương trình hội thảo ” Ứng dụng Tái tạo tế bào sinh học BCR trong điều trị Phục hồi chức năng”

Hội thảo “Ứng dụng Tái tạo tế bào sinh học BCR trong điều trị Phục hồi chức năng”
Trình bày: Chuyên gia Prasob Kumar, Giám đốc Công ty BCR Châu á
Địa điểm: Hội trường lớn Bệnh viện Phục hồi chức năng