KẾT HỢP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THEO CHƯƠNG TRÌNH AVANT VÀ PHƯƠNG PHÁP CH M CỨU “TỈNH NÃO KHAI KHIẾU” ĐIỀU TRỊ DI CHỨNG TAI BIẾN MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG

TS.BS. Nguyễn Văn Dũng, BS.CK1. Võ Thị Minh Thủy BS Trương Thị Phượng,  KTV Nguyễn Huệ Phương 1. Đại cương

Xem tiếp