KẾT HỢP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THEO CHƯƠNG TRÌNH AVANT VÀ PHƯƠNG PHÁP CH M CỨU “TỈNH NÃO KHAI KHIẾU” ĐIỀU TRỊ DI CHỨNG TAI BIẾN MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG

TS.BS. Nguyễn Văn Dũng, BS.CK1. Võ Thị Minh Thủy BS Trương Thị Phượng,  KTV Nguyễn Huệ Phương 1. Đại cương

Xem tiếp

Truyền thông giáo dục sức khoẻ: Phòng ngừa bệnh lây qua đường hô hấp và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Copvid-19

Vào thời điểm chuyển mùa như hiện nay, nhiều người dễ bị mắc các bệnh lây qua đường hô hấp

Xem tiếp