Hội thảo củng cố mạng lưới phục hồi chức năng và triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe, phcn cho người khuyết tật Tp.Đà Nẵng năm 2019

1. Báo cáo viên: Phó Giám Đốc Bs: Nguyễn Hữu Hiến và Phó phòng kế hoạch tổng hợp Lê Đình Cư    

2. Thời gian: lúc 8h00, thứ ba, ngày 28/05/2019

3. Địa điểm: Hội trường lầu 4 khu B – Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn :