Phát động cuộc thi ” Sáng tác Slogan Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng” năm 2019

Nhằm mục tiêu xây dựng “văn hóa chất lượng” thông qua các hình thức khuyến khích, thúc đẩy toàn bộ nhân viên trong bệnh viện hướng tới các mục tiêu chất lượng, góp phần xây dựng, quảng bá và nâng cao thương hiệu Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng

Cơ cấu giải thưởng

  • 01 giải nhất: 1.000.000 đồng
  • 01 giải nhì:     5.00.000 đồng