Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng công khai bảng giá dịch vụ

Từ ngày 08/07/2019 sau khi chuyển cở sở mới, Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng công khai bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT và không có thẻ BHYT ngay tại phòng viện phí, dễ nhìn, dễ thấy, rõ ràng.


[gview file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/12/aaaa.pdf”]