Coronavirus là một họ virus lớn, thường gây bệnh nhẹ với các biểu hiện cảm cúm
ngoại trừ chủng SARS-CoV từ Trung Quốc năm 2002, MERS-CoV từ Trung Đông năm
2012. Cuối năm 2019 xuất hiện từ Trung Quốc một chủng mới Coronavirus gây viêm
đường hô hấp cấp với tên lúc đầu là Novel-CoV (COVID-19) và từ ngày 11 tháng 2 năm
2020 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng các đối tác thống nhất đặt tên là COVID-19 viết
tắt của các từ tiếng Anh CoronaVIrus Disease năm 2019.

Với kinh nghiệm thành công của khống chế dịch SARS năm 2003, Bộ Y tế Việt Nam
đã nhanh chóng có hướng dẫn và cập nhật hướng dẫn lâm sàng cùng với các hướng dẫn
giám sát cách ly để ứng phó với dịch.

[gview file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2020/02/BS-VÂN-TL-MỚI-VỀ-COVID-19-14_2_2020-HUONG-DAN-LAM-SANG-COVID-19.pdf”]