LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VỆ SINH TAY “BẢO VỆ SỰ SỐNG – HÃY VỆ SINH TAY” CAMPAING “SAVE LIVES – CLEAN YOUR HANDS”

Lễ phát động phòng trào vệ sinh tay nhân Ngày Vệ sinh tay thế giới 15/10.

Hướng ứng ngày vệ sinh tay thế giới 15/10 với chủ đề  “BẢO VỆ SỰ SỐNG – HÃY VỆ SINH TAY” CAMPAING “SAVE LIVES – CLEAN YOUR HANDS”

Ngày 16/10/2018, Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng phát động phong trào vệ sinh tay nhân Ngày Vệ sinh tay thế giới 15/10 tại Bệnh viện. Tham dự Lễ phát động có Giám đốc bệnh viện Bs. Phạm Văn Tài và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của bệnh viện. Hội nghi đã phát động phong trào vệ sinh tay, yêu cầu các khoa phòng cùng nhau thực hiện với nhiều hành động cụ thể như sau:

1. Tiếp tục cải tiến hệ thống vệ sinh tay tại các khoa phong.
2. Tăng cường triển khai huấn luyện, giám sát, nhắc nhở nhân viên y tế luôn vệ sinh tay theo đúng 5 thời điểm khi chăm sóc người bệnh do Tổ chức Y tế thế giới đưa ra.
3. Xây dựng “văn hóa an toàn bệnh viện” trong toàn bệnh viện.

Tất cả các khoa phòng đã cùng hưởng ứng và ký cam kết tăng cường tuân thủ vệ sinh tay tại khoa phong./.