Truyền thông giáo dục sức khoẻ khoa Nhi – NNTL: Điều trị và can thiệp sớm, toàn diện

I. Mục tiêu

Dựa trên mục tiêu “Điều trị và can thiệp sớm, toàn diện” cho trẻ có những khó khăn về ngôn ngữ, giao tiếp và vận động ở trẻ rối loạn phổ tự kỹ, rối loạn phát triển ngôn ngữ, rối loạn âm lời nói (ngọng), khiếm thính và trẻ có bệnh lý bại não, các dị tật trẻ em khác của trẻ vào viện khám, điều trị tại khoa Nhi – Ngôn ngữ trị liệu của Bệnh viện.

– Tạo nhiều cơ hội cho Trẻ được điều trị, can thiệp sớm, toàn diện với các hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, hội chứng tăng động giảm chú ý, các vấn đề rối loạn ngôn ngữ, khó khăn vận động.…Và thêm môi trường hỗ trợ cho sự phát triển của trẻ về vận động, ngôn ngữ, giao tiếp, kỹ năng chơi, tương tác, học tập và các kỹ năng khác.

– Phụ huynh hiểu, nhận biết và phát hiện sớm được một số rối loạn phát triển ở trẻ có liên quan về vận động, giao tiếp, ngôn ngữ và chơi đùa.

– Phụ huynh hiểu và nắm được một số cách thức cơ bản trong chăm sóc can thiệp bằng phương pháp Ngôn ngữ trị liệu phối hợp với nhà trị liệu trên các lĩnh vực vận động giao tiếp, ngôn ngữ, tương tác, chơi đùa, ăn ngủ và rối loạn cảm giác ở trẻ trong môi trường gia đình tại nhà.

– Phụ huynh có thể lập được kế hoạch can thiệp cho trẻ trong từng lĩnh vực giao tiếp, ngôn ngữ, tương tác, chơi đùa bằng phương pháp Ngôn ngữ trị liệu phối hợp với nhà trị liệu trong môi trường gia đình tại nhà.

– Phụ huynh sẽ có kiến thức tích cực và chuyên nghiệp trong quá trình làm việc, tiếp xúc với trẻ và giao tiếp với nhà trị liệu.

– Theo tình hình thực tế của khoa Nhi – Ngôn ngữ trị liệu và đáp ứng nhu cầu từ phụ huynh.

Vậy để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, cũng như tăng cường hiệu quả điều trị cho trẻ, Khoa Nhi – Ngôn ngữ trị liệu tổ chức hoạt động truyền thông và GDSK cho Phụ huynh trong chăm sóc Phục hồi chức năng, Ngôn ngữ trị liệu tại nhà góp phần hỗ trợ công tác điều trị cho những trẻ tại khoa, từng bước hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển của Khoa và Bệnh viện.