THÔNG BÁO V/v khám, chữa bệnh bình thường tại Bệnh viện Phục hồi chức năng