TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP 5S VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC GIAO TIẾP ỨNG XỬ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

Thực hiện kế hoạch số 359/KH-BVPHCN ngày 28/7/2022 của Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng trong Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện, nhằm nâng cao đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và thực hiện 5S tại bệnh viện hiệu quả với mục tiêu:

1. Tạo môi trường làm việc khoa học, thuận tiện, gọn gàng, sạch sẽ;

2. Giảm thời gian tìm kiếm vật dụng cần dùng;

3. Giảm sự cố y khoa liên quan đến môi trường làm việc chưa khoa học;

4. Tạo môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp;

5. Phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện.

Buổi tập huấn với sự tham dự toàn thể nhân viên trong bệnh viện, qua 02 buổi học tập, chia sẻ trao đổi kinh nghiệm của báo cáo viên Bs.CK2 Thái Thị Thanh Thủy – Tp QLCL,  BV Phụ sản – Nhi.

Sau các buổi học tập nhân viên bệnh viện có thể áp dụng hiệu quả các cải tiến nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng và sự hài lòng người bệnh tại Bệnh viện.