ỨNG DỤNG CNTT, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG KHÁM CHỮA BỆNH, SỐ HÓA HỒ SƠ BỆNH ÁN.

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành y tế gần như là điều bắt buộc để tiến tới xây dựng nền y tế thông minh.

Nhận thấy tầm quan trọng của CNTT trong quản lí, điều hành bệnh viện, đến nay, 100% các khoa, phòng thực hiện làm việc trên hệ thống phần mềm, cho thấy một số hiệu quả như sau:

– Cả người bệnh lẫn Bệnh viện đều được “nhờ” khi đầu tư cho CNTT. Hiện nay, tất cả các Khoa/phòng đều đã trang bị hạ tầng CNTT ở mức cơ bản cũng như các ứng dụng phần mềm trong quản lý nhân lực, quản lý tài sản, phần mềm kế toán, phần mềm khám chữa bệnh…

– Bệnh viện đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách quét mã vạch, QR code trên thẻ BHYT, Căn cước công dân của người bệnh thông qua đầu đọc mã được trang bị tại các khoa phòng, bộ phận tiếp đón và bộ phận viện phí nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả thủ tục hành chính trong việc khai thác thông tin người bệnh.

– Truyền tải dữ liệu người bệnh giữa các khoa phòng một cách nhanh chóng, nâng cao khả năng tương tác và truyền thông giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với nhau và với người bệnh. Khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ giúp việc chẩn đoán và phối hợp điều trị tốt hơn.

– Tránh được các chỉ định cận lâm sàng (siêu âm, xét nghiệm…) trùng lặp. Đồng thời, giúp bác sĩ dễ dàng tìm lại hồ sơ bệnh án của người bệnh, giảm thời gian thăm khám, hỗ trợ điều trị kịp thời, giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

– Hệ thống phần mềm được sử dụng thống nhất, liên kết với tất cả khoa phòng trong Bệnh viện, người bệnh được quản lý bằng mã số. Thông tin về tất cả các lần khám chữa bệnh của người bệnh đều được số hóa, lưu trữ một cách khoa học và sử dụng đơn thuốc điện tử,… góp phần giảm thiểu sai sót y khoa (do nhập lại, do chữ viết tay, …).

– Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 bệnh viện Phục hồi chức năng là số hóa 70% Hồ sơ bệnh án.