Họp xét duyệt Đề tài sáng kiến, cải tiến ở Bệnh viện Phục hồi chức năng

[docxpresso file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/01/Họp-xét-duyệt-Đề-tài-sáng-kiến-06-9.odt” comments=”true” SVG=”true”]