Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng

[docxpresso file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/01/Hội-nghị-lấy-phiếu-tín-nhiệm-đề-nghị-bổ-nhiệm-lại-chức-danh-Phó-giám-đốc-Bệnh-viện-Phục-hồi-chức-năng-Đà-Nẵn.odt” comments=”true” SVG=”true”]