THÔNG BÁO: THỜI GIAN DỰ KIẾN DI DỜI SANG CƠ SỞ TẠI PHƯỜNG HOÀ XUÂN – QUẬN CẨM LỆ CỦA BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO: THỜI GIAN DỰ KIẾN DI DỜI SANG CƠ SỞ TẠI PHƯỜNG HOÀ XUÂN – QUẬN CẨM LỆ CỦA BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG.