Sinh Hoạt Chuyên Đề – QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI

Sinh hoạt chuyên đề là một hoạt động không thể thiếu được trong các hoạt động của công tác bệnh viện, thông qua các buổi sinh hoạt này các Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên được cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và được hướng dẫn thực hành liên tục.

Cũng qua các buổi sinh hoạt chuyên đề đã tạo môi trường cho người trình bày tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong chăm sóc và đây cũng là cơ sở để tổ chức kiểm tra đánh giá kiến thức và trình độ chuyên môn.

1. Báo cáo viên: KTV Trần Văn Hà

2. Thời gian: lúc 15g00, thứ năm, ngày 20/02/2019

3. Địa điểm: Hội trường lầu 4 khu B – Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng

3. Thành phần: Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng.

4. Nội dung:
– Quá trình giao tiếp trong suốt cuộc đời – P1: Từ mới sinh đến 6 tuổi

5. Chủ tọa:
– BS Phạm Văn Tài – Giám đốc Bệnh viện
– BS Nguyễn Hữu Hiến – Phó Giám đốc Bệnh viện

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên đề :