HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

1. Thời gian: lúc 14g00, thứ năm, ngày 22/02/2019

2. Địa điểm: Hội trường lầu 4 khu B – Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng

3. Thành phần: Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng.

4. Nội dung gồm các đề tài:

  • ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO SAU HOẠT ĐỘNG TRỊ    LIỆU TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2019.
  • KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ PHÁT HIỆN SỚM HỘI CHỨNG TỰ KỶ TRẺ EM CỦA PHỤ HUYNH CÓ CON 0-6 TUỔI TẠI KHOA NHI-NNTL, BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG ,
  • NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KỸ THUẬT SỬ DỤNG XE ĐẠP TẬP BẰNG MONITOR TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT CHI DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN    PHCN TP ĐÀ NẴNG 2019
  • TÁI SỬ DỤNG THÙNG ĐỰNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM THÀNH THÙNG ĐỰNG CHẤT THẢI LÂY NHIỄM
  • NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KỸ THUẬT DỤNG CỤ TẬP CHI TRÊN TẠI BỆNH VIỆN PHCN TP ĐÀ NẴNG 2019
  • HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ TRỌNG LƯỢNG BỆNH NHÂN BỊ LIỆT
  • CẢI TIẾN PHIẾU CHĂM SÓC ( MÃ HÓA CHĂM SÓC ) TRONG GHI CHÉP HỒ SƠ BỆNH ÁN
  • CẢI TIẾN HỘP ĐỰNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN
  • TRIỂN KHAI 5S TẠI KHOA NỘI-AN DƯỠNG BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

5. Chủ tọa:
– BS Phạm Văn Tài – Giám đốc Bệnh viện
– BS Nguyễn Hữu Hiến – Phó Giám đốc Bệnh viện

Một số hình ảnh trong cuộc họp :