Tập Huấn Thực Hành Tiêm An Toàn

1. Báo cáo viên: Điều dưỡng trưởng Huỳnh Phan Minh Thùy

2. Thời gian: lúc 14h00, thứ năm, ngày 14/03/2019

3. Địa điểm: Hội trường lầu 4 khu B – Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng

3. Thành phần: Điều dưỡng, kỹ thuật viên các khoa phòng.

4. Nội dung: chia làm 2 phần
– Tập Huấn Thực Hành Tiêm An Toàn

– Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn :