TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỀ MẶT TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Báo cáo viên: Điều dưỡng Nguyễn Thị Oanh

2. Thời gian: lúc 14h00, thứ năm, ngày 29/03/2019

3. Địa điểm: Hội trường lầu 4 khu B – Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng

3. Thành phần: Hộ lý trong bệnh viện.

4. Nội dung:
– HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỀ MẶT TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn :