TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẼ HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VỚI CHUYÊN GIA NGƯỜI NHẬT BẢN

1. Thời gian: lúc 10h00, thứ năm, ngày 04/04/2019

2. Địa điểm: Hội trường lầu 4 khu B – Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng

3. Thành phần: kỹ thuật viên, bác sĩ

4. Nội dung:
TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẼ HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn :