TẬP HUẤN KIẾN THỨC THỰC HÀNH VỆ SINH TAY

1. Báo cáo viên: Điều dưỡng Huỳnh Phan Minh Thùy

2. Thời gian: lúc 15h30, thứ hai, ngày 06/05/2019

3. Địa điểm: Hội trường lầu 4 khu B – Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng

3. Thành phần: toàn bộ nhân viên y tế trong bệnh viện

4. Nội dung:
– TẬP HUẤN KIẾN THỨC THỰC HÀNH VỆ SINH TAY

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn :