Lãnh đạo

Bác sỹ CKII: Phạm Văn Tài
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02366556959
Di động: 0905114859
Email: taipv1@danang.gov.vn

Bác sỹ CKI:  Nguyễn Hữu Hiến
Chức vụ: Phó giám đốc
Điện thoại: 0511.3952763
Di động: 0905128283