Dược – Trang Thiết Bị

-Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao, bông băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý.
– Pha chế một số thuốc dùng trong bệnh viện
– Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn bệnh viện. Trưởng khoa dược và dược sĩ được ủy nhiệm có quyền thay thế thuốc cùng chủng loại.
31121988415
– Tham gia quản lí kinh phí thuốc, thực hiện tiết kiệm đạt hiệu quả cao trong phục vụ người bệnh
– Là cơ sở thực hành của trường đại học y dược, khoa y trong các trường đại học và các trường cao đẳng , trung cấp y tế
– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông tin về thuốc
– Khoa được bố trí ở địa điểm thuận tiện, có đủ điều kiện làm việc, hệ thống kho, buồng pha chế, nơi sản xuất chế biến thuốc cổ truyền, tới buồng cấp phát.
– Việc xây dựng phải bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, cao ráo, thoáng mát va an toàn
– Tùy theo tính chất công việc, các buồng được xây dựng và trang bị phương tiện làm việc thích hợp

Công tác cung ứng và quản lý thuốc:
– Dự trù mua, vận chuyển và kiếm nhập thuốc
– Quản lý thuốc, hóa chất và dụng cụ y tế tiêu hao tại các khoa
– Kiểm kê thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế tiêu hao
– Lập số sách, thanh toán thống kê báo cao, bàn giao và kiểm tra:

  • Kho và công tác bảo quản, cấp phát
  • Công tác pha chế và sản xuất chế biến thuốc
  • Công tác thông tin và tư vấn về sử dụng thuốc

31121988411