Thăm Dò Chức Năng – CĐHA – XN

Được bố trị ở nơi thuận tiện, sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh, chống lây nhiễm. Sử dụng các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh với các máy móc thiết bị hiện đại như:
– Máy sinh hóa Maplabplus: Xét nghiệm sinh hóa.
– Máy nước tiểu 10 thông số: Xét nghiệm nước tiểu (combiscan 100).
– Máy Autocountex 920 EC+ : Xét nghiệm công thức máu.

Khoa chẩn đoán hình ảnh (Xquang):
Khoa được bố trí thuận tiện, theo đúng pháp lệnh an toàn, kiểm soát bức xạ và một số tiêu chuẩn khác.
Sử dụng thiết bị TXR 325D để chấn đoán hình ảnh.