Hợp tác quốc tế

Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng luôn coi trong, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, đẩy mạnh hợp tác với các nước về lĩnh vực Y tế, dược và thiết bị Y tế, nhằm trao đổi về chuyên môn kỹ thuật, thiết bị Y tế , đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh . Bệnh viện mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác quý báu của các tổ chức và cộng đồng quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành Y học Việt Nam nói chung và Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng nói riêng.

hoptacquocte1

Quá trình hợp tác quốc tế của bệnh viện trong những năm gần đây :

Trong năm 2007 Bệnh viện Điều dưỡng – PHCN đã tiếp và hợp tác với các đoàn quốc tế
– Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới (W.V.I) đã ủng hộ thực hiện chương trình Dinh dưỡng khuyết tật tại cộng đồng và chương trình PHCN trẻ khuyết tật tại nhà.
– Đoàn W.F.H của Mỹ viện trợ 01 Container hàng hóa bao gồm xe lăn và dụng cụ trị liệu trị giá 220.000 USD. Xe lăn và dụng cụ cấp cho người khuyết tật tại Đà Nẵng và Quảng Nam
– Đoàn Handicap International Bỉ hỗ trợ dự án Khoa Tổn thương tủy sống tại bệnh viện ĐD và PHCN TP ĐN đã thực hiện. Xây dựng Khoa Tổn thương tủy sống với 20 giường theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng giá trị viện trợ là 52.000 USD
– Tổ chức Asia Pacific Center for People with Disabilities (APCD ) của Nhật và Thái Lan đến làm việc về chương trình PHCN dựa vào Cộng đồng. Hỗ trợ 1 Bác sĩ tham dự tập huấn tại Thailand

Hợp tác quốc tế năm 2008
– Hợp tác với tổ chức Steady Footstep về Phục hồi chức năng của Mỹ, để có chuyên gia về Phục hồi chức năng đến giúp đỡ chuyên môn
– Tiếp tục xin viện trợ tổ chức tập huấn CBR tại ThaiLand, tham gia tập huấn trẻ em khuyết tật Tại cộng đồng
– Hợp tác với tổ chức UNICEF Hoa Kỳ giúp đỡ trẻ khuyết tật tại cộng đồng.

hoptacquocte2

Hợp tác quốc tế năm 2009
– Làm việc với Tổ chức Handicap International về Quỹ Công bằng 2009
– Tiếp tục làm việc với tổ chức Steady Footsteps về giúp đỡ chuyên môn bệnh nhân trong bệnh viện
– Làm việc với Tổ chức VNAH về nhu cầu đào tạo CBR của người khuyệt tật tại Đà Nẵng
– Làm việc với tổ chức APCD về phát triển nguồn nhân lực
– Xin xe lăn viện trợ của Tổ chức WFH Mỹ.

Hợp tác quốc tế năm 2010
– Làm việc với Tổ chức Handicap International về Quỹ Công bằng 2010. Hỗ trợ người TTTS tại cộng đồng. Với 22 người được trợ giúp xây dựng, sữa chữa lối đi xe lăn và toillet phù hợp
– Làm việc với Tổ chức VNAH về nhu cầu đào tạo CBR của người khuyết tật tại Đà Nẵng và việc làm cho người khuyết tật tại Đà Nẵng
– Làm việc với tổ chức APCD về phát triển nguồn nhân lực
– Làm việc với UNICEF về tập huấn phát hiện sớm và can thiệp sớm