Khám chữa bệnh phục hồi chức năng

Khoa khám bệnh
Luôn tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu
Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú ; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ; theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật
Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.

 

khoakhambenhphuchoichucnang1

Khám, chữa bệnh Phục hồi chức năng
Khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng đối với người bị khiếm khuyết, giảm chức năng và tàn tật, khám bệnh toàn diện, kết hợp khám lâm sàng, cận lâm sàng và khám chuyên khoa để giúp cho chẩn đoán đúng, loại trừ các bệnh không có chỉ định điều trị bằng phương pháp vật lí trị liệu – Phục hồi chức năng.
Sản xuất và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình, thay thế.
Chỉ đạo về mặt kĩ thuật hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.
Khoa luôn có đầy đủ các dụng cụ cơ bản về vận động trị liệu và một số trang thiết bị về vật lí trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu để phục vụ cho điều trị và phục hồi chức năng.

khoakhambenhphuchoichucnang2

Về phương pháp điều trị : Sử dụng chủ yếu các phương pháp vật lí trị liệu – Phục hồi chức năng, kết hợp dùng thuốc khi cần thiết trong điều trị.
Các thao tác luôn được thực hiện đùng quy định kĩ thuật bệnh viện, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu như ngừng tim, điện giật, bỏng , ngất ….
Giải thích, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên những người bệnh điều trị lần đầu thực hiện đúng các kĩ thuật. Phát huy vai trò chủ động tích cực của người bệnh và sự giúp đỡ của gia đình người bệnh.
Phối hợp chặt chẽ với các khoa trong bệnh viện, cử cán bộ đi thăm khám, hướng dẫn, giúp đỡ kĩ thuật Phục hồi chức năng cho các trương hợp bệnh nặng tại các khoa.