In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Chăm sóc trẻ em khuyết tật tại Đà Nẵng

PDF.InEmail

Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng chuẩn bị cho công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật tại Đà Nẵng trong thời gian đến 2012 - 2015

                                                                                                                                Bs CKI Thân Văn Chín
                                                                                                      GĐ Bệnh Viện

           Những năm gần đây, ở nhiều nơi trên thế giới và Việt nam trẻ em khuyết tật xuất hiện thêm nhiều dạng mới, mà nổi bật nhất là trẻ em tự kỷ. Sự chăm sóc của cộng đồng và của ngành Phục Hồi Chức Năng đối với các trẻ em khuyết tật rất được chú trọng. Sự quan tâm của các cấp các ngành vào công tác chăm sóc trẻ em được hiện hữu rỏ ràng hơn, cụ thể hơn. Tại Đà nẵng tỷ lệ trẻ em có hội chứng dạng này cũng chiếm một phần không nhỏ. Nhiều đơn vị can thiệp và điều trị Tự kỷ đã ra đời. Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Thành phố Đà nẵng là một trong những đơn vị tham gia tích cực trong hoạt động này và là đơn vị có hướng đi đúng để giải quyết những thách thức mới về chăm sóc PHCN trẻ em mà đặc biệt là trẻ có hội chứng tự kỷ trong những năm đến.

Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng Đà nẵng với 70 giường nội trú, điều trị PHCN ngoại trú và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Với 62 CB-CC lao động đã chăm sóc điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân và người khuyết tật. Nhưng trong vài năm lại đây trẻ khuyết tật đến bệnh viện ngày càng nhiều nên bệnh viện đã có giải pháp mới. Bắt đầu bằng việc đào tạo cán bộ chuyên về Phục hồi chức năng Nhi từ những năm 2003, bệnh viện đã trợ giúp cho các Bác sỹ và KTV học tập chuyên sâu về ngôn ngữ trị liệu, phục hồi chức năng hành vi và liên tục nâng cao tay nghề về chăm sóc PHCN trẻ khuyết tật. Cho đến nay đã có 02 Bs và 06 KTV Chuyên về PHCN Nhi. Đây là lực lượng cán bộ nòng cốt cho sự phát triển chuyên ngành PHCN Nhi tại Đà nẵng và khu vực trong tương lai. Sự ra đời của Khoa phục hồi chức năng nhi mà chủ yếu là can thiệp ngôn ngữ trị liệu trẻ em và điều trị trẻ tự kỷ cũng là niềm mong chờ của Lãnh đạo bệnh viện và của cả cha mẹ các cháu ở Đà nẵng.

IMG_3029_FILEminimizer

Sự quan tâm này cần có một thời gian nhất định để đầu tư từng bước các hoạt động về chăm sóc trẻ em khuyết tật. Cơ sở hạ tầng là phần quan trọng được tính đến. Sự đặc thù của chăm sóc trẻ khuyết tật trong thiết kế phòng điều trị, dụng cụ điều trị đã là một thách thức lớn. Sự chuẩn mực và hài hòa trong thiết kế, xây dựng sẽ giúp cho kết quả điều trị tốt nhiều hay ít. Trong năm 2012, được sự giúp đỡ của các cơ quan và tổ chức, bệnh viện sẽ phát triển Khoa PHCN nhi với đầy đủ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị để chăm sóc cho các chaú khuyết tật được tốt hơn.

Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng Đà nẵng đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của mình để đóng góp cho công tác chăm sóc người khuyết tật trên địa bàn Đà nẵng, đồng thời bước đầu đã giải quyết được những thách thức về chăm sóc trẻ khuyết tật cũng là làm giảm số lượng trẻ khuyết tật trong thời gian đến ở Đà nẵng và cũng là đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình, cho nhiều cha mẹ và cho các cháu./.