In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Xây dựng người thầy thuốc có phẩm chất ...

PDF.InEmail

Xây dựng người thầy thuốc có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm, là các yếu tố cần thiết cho công tác cải cách hành chính Y tế

Bác sỹ Thân Văn Chín
GĐ BV Điều dưỡng và PHCN Tp Đà nẵng

         Cải cách hành chính (CCHC) đã trở thành ngôn từ mỗi khi trao đổi thông tin kinh tế xã hội, khi hội họp, khi giao ban, khi làm việc và có thể là ở mọi nơi, mọi lúc. Người dân luôn luôn luận bàn và góp ý làm sao cho xã hội chúng ta thật sự là một xã hội trong sạch với nền hành chính tiên tiến theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, công chức, viên chức luôn tích cực trao dồi những văn bản của Đảng, của Nhà nước về cải cách hành chính để tham gia và thực hiện tốt quy định mới trong giai đoạn phát triển mới. Tại địa phương Đà nẵng, cải cách hành chính được thực hiện mạnh hơn, nhanh hơn với sự hoạt động đồng bộ của cả một hệ thống. Tổ chức Đảng của Thành phố đã lãnh đạo thực hiện cải cách đồng bộ và đã được sự đồng thuận của tất cả mọi tổ chức chính trị xã hội, của tất cả tổ chức đoàn thể quần chúng và của cá nhân mỗi người dân. Trong đó, ngành y tế thành phố Đà nẵng cũng là một đơn vị thực hiện cải cách hành chính tích cực, tạo nhiều chuyển biến lớn trong các hoạt động hành chính, quy hoạch cán bộ, phát triển dự phòng, chuyên sâu về chuyên môn điều trị và các hoạt động phong trào trong các cơ sở y tế từ tuyến xã phường đến tuyến Thành phố. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành phố Đà nẵng cũng thực hiện theo guồng máy CCHC chung để phát triển và luôn theo đúng hướng mà cấp trên đã chỉ đạo, điều hành.

          Thật vậy, Đã hơn 6 năm qua, kể từ ngày có Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Cùng với các Sở ban ngành của thành phố, Ngành y tế Thành phố Đà nẵng đã bắt đầu thực hiện cải cách hành chính trong nội bộ của ngành với sự chỉ đạo của Bộ Y Tế, của Thành Ủy, HĐND và UBND. Để có sắc thái mới trong hoạt động chuyên ngành, từng Cán bộ Viên Chức (CBVC) y tế phải học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng chính trị, kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ...để thực hiện đúng đường lối mà Đảng và Chính quyền thành phố đề ra. Chủ trương của ngành y tế là làm CCHC một cách chắc chắn, hiệu quả nhưng phải đổi mới, đột phá để đem lại những kết quả cao nhất cho người bệnh và cho chính những người làm cải cách hành chính. Nguyên tắc nắm vững lý thuyết chuyên ngành, chuyên sâu, thực hiện ứng dụng hoạt động thực tiễn và rút ra những kinh nghiệm của từng chặng đường thực hiện CCHC trong các cơ sở y tế để có được những bài học mới, kinh nghiệm mới cho các hoạt động chuyên ngành.

Nhờ những lý luận đã được học tập, những kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo cấp trên, bệnh viện Điều dưỡng và PHCN thành phố Đà nẵng đã xác định được: “ Cải cách hành chính là một khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới để phát triển” mà toàn thể CBVC phải thực hiện cải cách hành chính một cách hiệu quả trong lĩnh vực chuyên ngành phục hồi chức năng của mình.

         Trong nhiều nội dung, yêu cầu của CCHC chung, bệnh viện nhận thấy khâu quan trọng nhất mà chúng ta cần thực hiện ngay, đó là  phải nâng cao tri thức và đạo đức của CBVC làm công tác y tế trong công cuộc CCHC ngành y tế hiện nay. Thật vậy, với yêu cầu đặt ra là: “Cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân. Cải cách hành chính phải hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển của khoa học - công nghệ...” (TríchNQsố17-NQ/TW)

IMG_3029_FILEminimizer

           Bệnh viện đã có những văn bản pháp quy quy định về chức năng nhiệm vụ, bộ máy, của sự hợp tác giữa các cơ quan...mà các cấp, các cá nhân được phân công phải thực hiện nghiêm túc. Do đó vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ tiên tiến trong nền hành chính mới là rất quan trọng và vì vậy chúng ta cần:


          Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị tốt và vững vàng là một nội dung được Chi bộ bệnh viện đề ra hàng đầu trong nghị quyết. Hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện tối ưu cho các nhân tố tích cực trong chi bộ và trong cơ quan tham gia các lớp học nâng cao năng lực chính trị, lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước. Kiến thức chính trị, lý luận chính trị là nguồn vốn quan trọng để phát huy những sở trường khác đúng với định hướng phát triển của bệnh viện nói riêng và của ngành y tế thành phố nói chung. Trong mấy năm qua, bệnh viện đã có 2 Bác sỹ tốt nghiệp cao cấp chính trị, rất nhiều viên chức đã tốt nghiệp trung cấp chính trị và quản lý nhà nước. Nhờ vậy mà khi triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước các CBVC nắm rất nhanh và chắc chắn.

         Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân là một trong những yêu cầu lớn và lâu dài. Kế hoạch đào tạo đã luôn được chú trọng trong từng năm. Mặc dù số lượng nhân viên vẫn còn thiếu nhưng với quyết tâm thực hiện CCHC chúng tôi đã thực hiện tốt yêu cầu này. Trong thời gian qua đã ưu tiên đào tạo chuyên ngành PHCN chuyên sâu cho các CBVC. Trong thời gian ngắn đã đòa tạo 5 Bác sỹ CKI, 1 Thạc sỹ, 3 chuyên khoa siêu âm, 8 cử nhân đại học chuyên ngành PHCN và nhiều CBVC được đào tạo các khóa ngắn hạn khác. Chất lượng chuyên môn PHCN được nâng cao sẽ kết hợp với tinh thần tận tụy phục vụ của CCVC ngành y đã cho thấy kết quả tốt của sự chú trọng khâu nâng cao năng lực mọi mặt cho viên chức y tế.

          Bệnh viện đã chú trọng việc học tập các chỉ thị về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Nâng cao vai trò của từng cá nhân từ lãnh đạo đến các nhân viên phục vụ, bảo vệ. Phát huy và nhân rộng tinh thần tận tụy phục vụ người bệnh của các CBVC trong bệnh viện. Thể hiện bằng việc phát động một chương trình hành động vài năm với những yếu tố liên quan đến người bệnh và đồng nghiệp. Kết quả đã cho thấy có trên 1.000 bệnh nhân được chăm sóc tận tình chu đáo và kết quả điều  trị tốt mỗi năm. Hàng chục bệnh nhân được giúp đỡ viện phí và dinh dưỡng nhiều tháng liền. 25 bệnh nhân được hỗ trợ áo quần khi khó khăn...trong những tháng vừa qua.

            Yêu cầu CCHC rất nhiều, rất lớn, rất khó khăn và lâu dài. Đòi hỏi mỗi cá nhân, mỗi tập thể phải tự rèn luyện, phải được cơ quan đơn vị hỗ trợ và tạo điều kiện học tập để có một phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyên môn y tế chuyên sâu, có tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tận tụy thì công cuộc CCHC mới thành công. Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng không chỉ chú trọng trong việc giải quyết nhanh chóng , gọn gàng việc khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân mà còn chú trọng về chất lượng điều trị tiên tiến và sự hài lòng cao nhất của họ. Sự nâng cao kiến thức chung về mọi mặt sẽ làm cho kết quả phục vụ người bệnh tăng cao, chất lượng cuộc sống người bệnh thật sự hữu hiệu trong hiện tại và lâu bền trong tương lai. Đây là mục tiêu thật sự của nâng cao chất lượng điều trị và thỏa mãn sự hài lòng của người bệnh về chăm sóc y tế của bệnh viện và đó cũng là sự đóng góp của bệnh viện vào chương trình cải các hành chính của ngành y tế thành phố chúng ta./.