Thi hát karaoke 2018 Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà nẵng

[docxpresso file=”http://drsh.vn/wp-content/uploads/2019/01/Thi-hát-karaoke-2018-Bệnh-viện-Phục-hồi-chức-năng-Đà-nẵng-1.odt” comments=”true” SVG=”true”]